Nieuws Wie wij zijn Teams Contact Werken bij Andere initiatieven
Buurtzorg Jong

Een nieuwe kijk op zorg en hulp voor jeugd en gezin

Voor verwijzers

Buurtzorg Jong werkt samen met o.a. huisartsen, scholen, wijkagenten, de Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis en het CJG. Voor advies en/of een aanmelding kunt u, bij voorkeur in overleg met het gezin of de jongere, contact met ons opnemen.

Er is geen indicatie nodig voor de ondersteuning van Buurtzorg Jong en u krijgt, in overleg met het gezin/de jongere, altijd een terugkoppeling.

 

Heeft u vragen?

Kijk op de teams pagina of er een team van Buurtzorg Jong actief is in de gemeente waarin het gezin woont. 

Privacy

We vinden het heel belangrijk dat we voorzichtig omgaan met de persoonlijke gegevens van de gezinnen waarmee we werken. We staan er altijd voor open om anoniem te overleggen, zodat we elkaar kunnen ondersteunen. Maar voordat we echt over de situatie van een gezin in gesprek gaan stemmen we altijd af met de betrokkenen zelf. Lees meer over hoe we omgaan met privacy onder 'klachtrecht en privacy'.


Copyright © 2024 Buurtzorg Nederland. Alle rechten voorbehouden.