Nieuws Wie wij zijn Teams Contact Werken bij Andere initiatieven
Buurtzorg Jong

Een nieuwe kijk op zorg en hulp voor jeugd en gezin

Voor gemeenten

Waarom Buurtzorg Jong

Buurtzorg Jong is in 2012 ontstaan vanuit de behoefte van ouders, professionals en de politiek om de zorg- en hulpverlening aan gezinnen en jeugd logischer, kwalitatief beter en goedkoper  te organiseren. Dat doen we door met een multidisciplinair klein team vanuit één organisatie en één visie te werken. We hebben één CAO en kennen één tarief. We brengen daarmee de expertise van verschillende professionals samen onder één dak en ondersteunen hen optimaal met praktische ICT, vanuit één backoffice en met één coach. Daarmee organiseren we de zorg voor jeugd logischer en goedkoper, met goede resultaten en een overhead van slechts 8%.

De eisen van de Jeugdwet

Wij voldoen aan de eisen die de nieuwe Jeugdwet aan ons stelt. Dit houdt in dat onze professionals geregistreerd zijn volgens de eisen die bij hun opleidingsniveau passen. Dit is meestal een SKJ-registratie. Onze medewerkers maken actief gebruik van de Richtlijnen Jeugdhulp. Daarnaast voldoen onze werkwijze en onze digitale systemen aan de privacy eisen

Samenwerken met gemeenten

Buurtzorg Jong werkt in opdracht van gemeenten. Samen met gemeenten geven we invulling aan de taken en verantwoordelijkheden vanuit de Jeugdwet. We positioneren ons op de eerstelijn en zijn voor de gemeente dus een kleinschalige lokale aanbieder. We kunnen echter een breed scala aan ambulante jeugdhulp in de teams organiseren, ook meer specialistische vormen van jeugdhulp. Zo kunnen wij in elke gemeente de zorg voor jeugd en gezin organiseren op een manier die past bij het gemeentelijk beleid. Wij bekijken samen met de gemeente aan welk soort hulp er behoefte is en stellen dan pas een team samen. We doen dat het liefst met professionals die bekend zijn met de regio/de gemeente en die daar graag willen werken. Buurtzorg Jong levert aan haar opdrachtgevers betrouwbare en transparante beleidsgegevens.

Versterken van de eerste lijn

Buurtzorg Jong versterkt en verbreedt de eerste lijn. Je zou kunnen zeggen dat onze hulp enerzijds aan sluit op de Jeugdgezondheidszorg en anderzijds op de gespecialiseerde hulp en jeugdbescherming.  Door onze brede en praktische aanpak hoeft er minder vaak een beroep gedaan te worden op duurdere tweedelijnstrajecten. Naast de hulpverlening voor gezinnen en jongeren gaan wij ook in gesprek met ouders die een PGB aanvragen of waarbij een indicatie nodig is voor de gespecialiseerde zorg. Wij kijken daarbij of er ook andere mogelijkheden zijn die kunnen helpen. Wij zijn namelijk ervaren in het opbouwen van netwerken om gezinnen heen en in het koppelen van behoeften van cliënten en het vrijwillig hulpaanbod in de wijk.

Eerstelijn en de gemeentelijke toegang

De teams van Buurtzorg Jong in een gemeente fungeren als vrij toegankelijke brede eerstelijns jeugdhulp, maar ook als verwijzer naar andere gemeentelijke voorzieningen of specialistische jeugdhulp. Op die manier kunnen Buurtzorg Jong teams de gehele gemeentelijke toegang voor jeugdhulp bemannen. Buurtzorg Jong heeft ook ervaring met vergelijkbare teams voor de WMO. Deze verzorgen we onder de naam van "Het Buurtteam". 

Wat vragen wij van gemeenten?

Buurtzorg Jong heeft een vernieuwende visie op jeugdhulp. Daarbij zijn eenvoud in organisatie, laagdrempeligheid en autonomie voor de professional belangrijke speerpunten. De teams staan in het midden van hun gemeentelijke werkgebied en bouwen een groot netwerk op van samenwerkingspartners. Om deze werkwijze tot een succes te maken hebben we een intensieve samenwerking met de gemeente nodig. Onze teams zijn voortdurend in gesprek met beleidsambtenaren en hebben de nodige politieke sensitiviteit. We nemen de wethouders en raadsleden graag eens mee op huisbezoek en schrijven periodieke rapportages voor de gemeente over ons werk in de wijk. 

Onze uitgangspunten zijn:

 • Een wederkerig partnerschap met de gemeentelijke organisatie.
 • Wederzijdse stabiliteit in de visie en wijze van organiseren.
 • Een eenvoudige financieringsvorm die professionele autonomie faciliteert.

Alle voordelen op een rij

 • Eén organisatorische entiteit (stichting)
 • Eén jonge, innovatieve en flexibele organisatie werkend volgens de principes van het succesvolle Buurtzorg Nederland
 • Vakbekwame professionals in een klein team dat is samengesteld op basis van de behoefte in een wijk/dorp
 • Eén vaste begeleider in het gezin voor hulp én voor het stellen van eventuele indicaties voor gespecialiseerde voorzieningen
 • Direct en persoonlijk bereikbaar voor cliënten, verwijzers en gemeenten
 • Betrouwbare partner voor gemeenten
 • Zorg thuis die praktisch, effectief en passend is
 • Aantrekkelijk tarief

Wilt u samenwerken met Buurtzorg Jong?

Buurtzorg Jong wil graag aan de slag met nieuwe gemeenten die onze visie delen en onze werkwijze ondersteunen! Als u meer wilt weten neem dan contact met ons op!


Copyright © 2021 Buurtzorg Nederland. Alle rechten voorbehouden.