Nieuws Wie wij zijn Teams Contact Werken bij Andere initiatieven
Buurtzorg Jong

Wie wij zijn

echtdoenwatnodigis2Buurtzorg Jong is een initiatief van Buurtzorg Nederland. Wij bieden hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen die vragen hebben, problemen ervaren of zich zorgen maken. Buurtzorg Jong is een kleine en innovatieve organisatie waar vakbekwame en ervaren professionals werken. Wij zijn gestart omdat wij vonden dat de zorg voor jeugd anders, beter en vooral veel simpeler kon. Wij werken met een hart voor kinderen, jongeren en de gezinnen waaruit zij komen. Wij ondersteunen gezinnen met een praktische insteek vanuit wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid. 

Wij organiseren zorg voor jeugd, zonder ballast uit het verleden op een frisse en eigentijdse manier. Daarbij houden wij het graag simpel en logisch: vakmensen die werken met korte lijnen zonder bureaucratie en gewoon kunnen doen wat zij nodig vinden. Altijd in overleg en samen met de jongeren en/of het gezin.

In het submenu hiernaast of hierboven (afhankelijk van het apparaat waarop u kijkt) kunt u meer lezen over wij wij zijn voor gezinnen, voor verwijzers, voor gemeenten en voor professionals. Ook kunt u er informatie vinden over klachtrecht en privacy. Hieronder gaan we dieper in op onze visie en werkwijze. 

Wat ons drijft

Onze vuistregels

 eerstbuurten   Eerst Buurten, dan Zorgen

Wij geloven dat je pas echt goed kunt helpen als je de tijd neemt om te luisteren en elkaar te leren kennen. Daarbij past dat we er alles aan doen om tijdsdruk en andere overbodige prikkels te voorkomen. 

 Echtdoenwat   Écht doen wat nodig is

Goede hulp is precies genoeg. Zorg in de buurt waar dat kan en specialistische zorg waar dat nodig is. Dat regelen we zonder gedoe. Ook bieden we graag ruimte aan creatieve oplossingen als het gezin daarmee het beste is geholpen.

 simpel   Simpel

We brengen zo snel mogelijk de juiste professional bij het juiste gezin. De organisatie faciliteert hun onderlinge relatie. Dat organiseren we zo simpel mogelijk met een zelfsturend team van vakkundige professionals in de buurt, zonder bureacratie en zonder managementlagen. 

 problemen   Problemen hebben is geen probleem

We weten dat opvoeden en opgroeien absoluut niet eenvoudig is. Het is dan ook heel normaal dat we af en toe eens tegen een probleem aanlopen met onze opgroeiende kinderen. Dat hoort bij een gezonde ontwikkeling. Ouders weten heel vaak wat goed is voor hun kind en als het echt even niet gaat, staan wij graag klaar met raad en daad om hen te ondersteunen. 

 samen   Gelijkwaardig en in onderling vertrouwen

Als professionals staan we in een gelijkwaardige relatie tot onze gezinnen. Met de kennis en expertise van professionals én de wijsheid vanuit de jeugdigen en gezinnen kunnen we samen de problemen aan.  

 preciesgenoeg   In de buurt

We werken met kleine vakkundige teams in de buurt van de gezinnen. Die teams organiseren zelf hun werk. Via het mailadres en telefoonnummer van het team komen jeugdigen en gezinnen altijd direct in contact met een professional uit het team bij hun in de buurt.

Visie5

Hoe wij zorg organiseren

Buurtzorg Jong wil hulp organiseren die dichtbij gezinnen staat, waarbij een vakbekwame professional uit de buurt klaarstaat om hen bij te staan met raad en daad. De professional krijgt alle ruimte om datgene te doen wat nodig is. Om dit goed te doen hebben we geen ingewikkelde organisatiestructuur nodig met managementlagen. Wat we wel nodig hebben zijn goede, creatieve en ondernemende professionals die hun vak verstaan en een organisatie die hen niet managet, maar faciliteert!

Buurtzorg Jong faciliteert de teams doormiddel van een digitaal systeem. Het systeem ondersteund hen bij de bedrijfsvoering. Binnen dit systeem houden de professionals ook een zorgdossier bij over het werk dat zij doen. In sommige gemeenten gebeurd dit in een systeem van de gemeente. Daarnaast kunnen de teams gebruik maken van de directeur, een teamcoach en een projectmedewerker om hen te ondersteunen bij het werk. 

Hoe wij werken

We werken met kleine, multidisciplinaire, zelfsturende teams die werken vanuit de buurt. Inwoners uit de buurt kunnen de professionals uit het team altijd direct bereiken via telefoon of e-mail. Hun ondersteuning is altijd beschikbaar zonder gedoe (vrij toegankelijk). Is er meer specialistische hulp nodig dan wordt dit direct vanuit de teams georganiseerd. De teams werken intensief samen met de gemeente waarvan zij opdrachtnemer zijn. Samen met de gemeente delen zij een visie en zijn ze voortdurend aan het leren over hoe ze de zorg beter en simpeler kunnen organiseren. 

Het gezin of de jongere krijgt een begeleider met passende deskundigheid en ervaring. We streven ernaar dat dit een vaste begeleider. Deze begeleider verdiept zich in wat voor het gezin of de jongere belangrijk is. Wij zien dat ouders en jongeren vaak heel goed zelf weten wat zij nodig hebben om zelfstandig weer verder te kunnen. Om dat te bereiken bieden wij de hulp die nodig is op tijden die passen in het gezin. Hulp die leidt tot het oplossen van de problemen. Dat kan praktische hulp zijn bij het opvoeden van kinderen, bijvoorbeeld: zorgen voor een dag structuur. Het kan ook gaan over het ondersteunen bij psychische problemen of het zoeken naar een goede vervolgopleiding voor een jongere. Als het nodig is begeleiden wij ouders of een jongere naar geschikte, gespecialiseerde hulp.

In de meeste gevallen komen we bij de gezinnen thuis of bieden we hulp op school. Het komt ook regelmatig voor dat we meegaan naar de sportclub of naar instanties zoals sociale zaken of de woningbouw. Wij helpen zolang als het nodig is; daar zijn geen regels voor. Meestal komen we in het begin vaker en bouwen we de hulp af zodra het weer kan. Soms houden we daarna nog contact met een jongere of met een gezin.

Een veilige omgeving thuis en op school staat bij ons altijd voorop. Als er zorgen zijn over de veiligheid van kinderen dan hebben wij kennis en ervaring om samen met alle betrokkenen afspraken te maken zodat de zorgen minder worden. De wet verplicht ons om de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te hanteren wanneer er zorgen zijn over huiselijk geweld of kindermishandeling. Wanneer we dit doen zullen we dit altijd aan de betrokkenen laten weten. Meer over de verplichte Meldcode kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. 


Copyright © 2022 Buurtzorg Nederland. Alle rechten voorbehouden.