Nieuws Wie wij zijn Teams Contact Werken bij Andere initiatieven
Buurtzorg Jong

Wie wij zijn

echtdoenwatnodigis2Buurtzorg Jong is een initiatief van Buurtzorg Nederland. Wij bieden hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen die vragen hebben, problemen ervaren of zich zorgen maken. Buurtzorg Jong is een kleine en innovatieve organisatie.

Wij organiseren zorg voor jeugd, zonder ballast uit het verleden op een frisse en eigentijdse manier. Daarbij houden wij het graag simpel en logisch: vakmensen die werken met korte lijnen zonder bureaucratie en gewoon kunnen doen wat nodig is. Zij hebben de ruimte om te doen wat nodig is, zonder managementlagen en zonder gedoe. Zij werken altijd samen met de jongeren en/of het gezin en bijvoorbeeld de school

In het submenu hiernaast of hierboven (afhankelijk van het apparaat waarop u kijkt) kunt u meer lezen over wat wij kunnen betekenen voor ouders, voor kinderen/jongerenvoor verwijzers, voor gemeenten en voor professionals. Ook kunt u er informatie vinden over klachtrecht en privacy en over de vertrouwenspersoon bij het AKJ. Hieronder gaan we dieper in op onze visie en werkwijze.

Wat ons drijft

Onze vuistregels

 eerstbuurten   Eerst Buurten, dan Zorgen

Wij geloven dat je pas echt goed kunt helpen als je de tijd neemt om te luisteren en elkaar te leren kennen. Daarbij past dat we er alles aan doen om tijdsdruk en andere overbodige prikkels te voorkomen. 

 Echtdoenwat   Écht doen wat nodig is

Goede hulp is hulp die precies past. Zorg in de buurt waar dat kan en specialistische zorg waar dat nodig is. Daarbij passen we de principes van 'matched care' toe en we regelen het zonder gedoe. Ook bieden we ruimte aan creatieve oplossingen als dat het gezin verder helpt.

 simpel   Simpel

We brengen zo snel mogelijk de juiste professional bij het juiste gezin. De organisatie faciliteert hun onderlinge relatie. Dat organiseren we zo simpel mogelijk met een zelfsturend team van vakkundige professionals, zonder bureaucratie en zonder managementlagen. 

 problemen   Problemen hebben is geen probleem

We weten dat opvoeden en opgroeien absoluut niet eenvoudig is. Het is dan ook heel normaal dat we af en toe eens tegen een probleem aanlopen met onze opgroeiende kinderen. Dat hoort bij een gezonde ontwikkeling. Ouders weten heel vaak wat goed is voor hun kind en als het echt even niet gaat, staan wij graag klaar met raad en daad om hen te ondersteunen. Wij geloven in een bredere definitie van wat normaal is en dat niet ieder risico hoeft te worden glad gestreken. 

 samen   Gelijkwaardig en in onderling vertrouwen

Als professionals staan we in een gelijkwaardige relatie tot onze gezinnen. Met de kennis en expertise van professionals én de wijsheid vanuit de jeugdigen en hun ouders kunnen we samen de problemen aan.  

 preciesgenoeg   In de buurt en samen met de buurt

We werken met kleine vakkundige teams in de buurt van de gezinnen. Die teams organiseren zelf hun werk. Via het mailadres en telefoonnummer van het team komen jeugdigen en gezinnen altijd direct in contact met een professional uit het team bij hun in de buurt. Zij helpen niet alleen de kinderen in de buurt maar ook de mensen om de kinderen heen als dat nodig is. Als het even kan verbinden we mensen die elkaar tot steun kunnen zijn. Zo zorgen we samen voor een straat, een buurt en een school waarin alle kinderen gedijen (een stevige pedagogische basis).  

Hoe wij werken

We werken met kleine, multidisciplinaire, zelfsturende teams in de buurt. Inwoners kunnen de professionals uit het team altijd direct bereiken via telefoon of e-mail. De ondersteuning is altijd eenvoudig en vrij toegankelijk. Is er meer specialistische hulp nodig dan wordt dit direct vanuit de teams georganiseerd. Hierbij zoeken we altijd naar het aanbod dat het beste past. De teams werken samen met de gemeente.

Het gezin of de jongere krijgt een vaste begeleider met passende deskundigheid en ervaring. Deze begeleider verdiept zich in wat voor het gezin of de jongere belangrijk is. Wij zien dat ouders en jongeren vaak heel goed zelf weten wat zij nodig hebben om zelfstandig weer verder te kunnen. Om dat te bereiken bieden wij de hulp die nodig is op tijden die passen in het gezin. Hulp die leidt tot het oplossen van de problemen. Dat kan praktische hulp zijn bij het opvoeden van kinderen, bijvoorbeeld: zorgen voor een dagstructuur. Het kan ook gaan over het ondersteunen bij psychische problemen of het zoeken naar een goede vervolgopleiding voor een jongere.

Het Buurtzorg model

De teams van Buurtzorg Jong zijn gepositioneerd tussen de pedagogische basis én de formele/gespecialiseerde zorg. Zij werken samen met de buurt, de school, sportverenigingen, geloofsgemeenschappen, etc. en wisselen met hen expertise uit. Daarnaast positioneren zij zich zoals een huisarts, maar dan voor vragen rondom jeugd en gezin. Zij onderzoeken en analyseren wat er speelt en organiseren op basis daarvan de juiste ondersteuning. Dit kan zijn in de pedagogische basis, maar ook hulp vanuit het team zelf of vanuit meer specialistische zorg. 

cirkel onion bzj4


Copyright © 2024 Buurtzorg Nederland. Alle rechten voorbehouden.