Het verhaal van Jens

Af en toe delen we met u een voorbeeld van wat we meemaken tijdens ons werk in één van de buurten in de gemeenten waar we werken. Vandaag het verhaal van Jens. (Namen en details in het verhaal zijn aangepast om de privacy van de betrokkenen te beschermen.)

Jens is vijftien jaar oud. De mensen in zijn omgeving maken zich grote zorgen om hem. Op school heeft hij aan de lopende band conflicten en thuis is Jens zo boos en gefrustreerd dat zijn moeder de grip op hem verliest. De moeder van Jens heeft zo weinig hoop op verbetering dat ze bij Buurtzorg Jong vraagt of hij uit huis geplaatst kan worden. Jens weigert iedere vorm van professionele hulp en erkent helemaal niet dat er problemen zijn. Volgens Jens ligt het probleem vooral bij de ander. Het past niet bij Buurtzorg Jong om hulp af te dwingen bij Jens, dat zou hem toch niet verder helpen. Maar we willen er ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat het thuis beter gaat en Jens thuis kan blijven opgroeien. Wanneer de jeugd- en gezinswerker tijdens een huisbezoek vertelt over het Jongerenwerk, merkt zij een opening bij Jens. Het Jongerenwerk wekt zijn interesse. Hij hoeft niet direct moeilijke gesprekken voeren, maar mag er gewoon eens even wat gaan drinken, een potje FIFA spelen of meesporten tijdens een van de activiteiten. De jeugd- en gezinswerker spreekt met Jens en zijn moeder af dat hij eens bij het Jongerenwerk gaat kijken en dat de jongerenwerker hem mag coachen als het klikt tussen hen. Meteen na het huisbezoek overlegt ze met haar collega bij het Jongerenwerk. 

De jongerenwerker nodigt Jens uit om kennis te maken. Tijdens de kennismaking spreken de jongerenwerker en Jens af om elke week een uurtje samen te gaan sporten. Het klikt tussen hen en de jongerenwerker wint langzaam het vertrouwen van Jens. Hij wordt steeds meer open over wat er in hem omgaat. Hij vertelt hoe negatief hij over zichzelf denkt en hoeveel zorgen hij zich maakt over het gebrek aan vrienden. Jens twijfelt elke dag over de keuzes die hij moet maken op school, thuis en in sociale situaties. Het lukt de jongerenwerker om Jens te coachen op zijn sociale vaardigheden en tips te geven voor ander gedrag op school en thuis. Hierdoor gaat het stap voor stap beter op school en verbetert het gedrag van Jens thuis ook. Ondertussen blijft ook de jeugd- en gezinswerker van Buurtzorg Jong langskomen om moeder te helpen bij het verbeteren van het contact met Jens. Ook wordt er samengewerkt met de school van Jens, zodat iedereen in zijn omgeving zijn steentje kan bijdragen. Langzamerhand gaat het steeds beter tussen Jens en zijn moeder. Uiteindelijk keer de rust thuis terug en blijkt een uithuisplaatsing gelukkig niet nodig.