Het verhaal van Damian

Af en toe delen we met u een voorbeeld van wat we meemaken tijdens ons werk in één van de buurten in de gemeenten waar we werken. Vandaag delen we het verhaal van Damian, die geleidelijk zijn moeder verloor aan een ernstige ziekte.

(Namen, locaties en sommige elementen van het verhaal zijn aangepast om de privacy van de betrokkenen te beschermen.)

Damian (13) woont met zijn moeder in één van de gemeentes waar Buurtzorg Jong werkzaam is. Damian heeft een verstandelijke beperking en een autisme spectrum stoornis. Het gaat goed thuis met een klein beetje hulp. Maar dat verandert wanneer zijn moeder onverwacht ernstig ziek wordt. Haar ziekte gaat gepaard met geheugenproblemen en mentale achteruitgang. Ze gaat snel achteruit en het lukt niet meer om Damian de veiligheid en stabiliteit te geven die hij nodig heeft. Buurtzorg Jong vindt een gezinshuis in de buurt waar Damian terecht kan. Maar het verdriet over zijn moeder en de verhuizing veranderen het gedrag van Damian. Hij ontwikkelt een ernstige eetstoornis en het gezinshuis is bang dat het verkeerd afloopt, de medewerkers van het gezinshuis hebben niet de kennis en expertise die hij nodig heeft. Damian kan niet in het gezinshuis blijven wonen. Buurtzorg Jong start een zoektocht naar een nieuwe geschikte woonplek. Maar dat blijkt heel moeilijk te zijn. De ingewikkelde combinatie van problemen die Damian heeft, blijken steeds opnieuw een reden om hem niet te kunnen opvangen. We willen voorkomen dat Damian steeds van de ene naar de andere plek moet gaan verhuizen, dus organiseren we zorg in het huidige gezinshuis om te zorgen dat het zo lang mogelijk goed blijft gaan. De situatie van Damian wordt ondertussen voorgelegd aan verschillende adviesteams en de jeugdbescherming, er wordt driftig gediscussieerd over welke zorg nu het beste past. Maar nergens wordt een plek gevonden waar men het met hem aandurft.

Uiteindelijk wordt in overleg tussen de gemeente en Buurtzorg Jong besloten dat we een creatieve oplossing moeten gaan bedanken. De verschillende soorten hulp die Damian nodig heeft, hebben we wel, maar niet allemaal samen op één plek. Door middel van een maatwerkvoorziening worden verschillende vormen van zorg aan elkaar verbonden, zodat Damian in een kleinschalige woonvoorziening kan gaan wonen. In de woonvoorziening kan hij alle hulp krijgen die hij nodig heeft. Daar komt eindelijk rust en kan Damian gaan werken aan zijn toekomst. Inmiddels is de eetproblematiek bijna helemaal weg en kan Damian weer enkele dagen per week naar school.