Evaluatieverslag Buurtzorg Jong

April 2014

In opdracht van de gemeente heeft het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid in samenwerking met de Universiteit van Wageningen een uitgebreid evaluatieonderzoek verricht.

De resultaten staan beschreven in bijgaand rapport. 

Download het rapport