De casus van de maand mei

Zoals u van ons gewend bent, delen wij bij deze weer een casus met u. Het betreft dit keer geen casus vanuit onze hulpverleningstaak, maar een casus vanuit onze preventietaak. Als wijkteam hebben wij namelijk een 2-delige taak: het bieden van hulpverlening en werken aan preventie. Die beide taken sluiten nauw bij elkaar aan en vullen elkaar goed aan en lopen vaak genoeg in elkaar over.

Deze casus begint bij de ouderkamer van basisschool Floriant. Vanuit het wijkteam ben ik gekoppeld aan basisschool Floriant, wat betekent dat ik hun activiteiten volg en hun vaste aanspreekpunt ben (voor vragen en problemen). Mijn collega’s doen hetzelfde op de andere basisscholen. Om binding te houden met de school en de ouders sluit ik zo vaak mogelijk aan bij de ouderkamer. Het is een informele, laagdrempelige manier om met ouders in contact te komen. Het helpt ouders om vragen over opvoeden en opgroeien te stellen. En het helpt mij om te weten wat er leeft in onze wijk.

De ouderkamer is een initiatief voor en door ouders, geïnitieerd door Mozaïek; organisatie voor Welzijn. De ouderkamer kan het best getypeerd worden als een ontmoetingsplek, met een educatief karakter. Met regelmaat worden er dan ook gastsprekers uitgenodigd. Onlangs was Alice Franje de gastspreker. Alice is B-Fit coach op basisschool Floriant. B-Fit is een leefstijl programma van de Gelderse Sport Federatie.Het programma B-Fit is gericht op het verkrijgen en behouden van een actieve en gezonde leefstijl bij kinderen en wordt aangeboden via het basisonderwijs. Hierbij worden alle kinderen en hun sociale omgeving (ouders, leerkrachten en begeleiders) als deelnemer van het project gezien. Het uitgebreide programma van twee jaar richt zich op beweging, voeding en activeren. Denk hierbij aan voedings-en smaaklessen in de klas, bewegen in de klas en bewegen op het schoolplein.

Alice was dus als gastspreker bij de ouderkamer en leerde ons op enthousiaste wijze over gezonde voeding en het belang van beweging (hoe klein en simpel ook). De inhoud van haar workshop en haar enthousiaste bejegening inspireerde me. Hoe mooi zou het zijn als we nog meer burgers van gemeente Tiel meekrijgen in een gezonde leefstijl! Ik besprak mijn wens met mijn directe collega’s en samen maakten we plannen om dit thema verder vorm te geven. Daar ‘gezonde leefstijl’ een thema is dat voor alle burgers van gemeente Tiel interessant kan zijn, legde ik contact met collega Yvonne Noteltiers, zij is werkzaam in wijkteam Noord. Zij was ook direct enthousiast en we planden een overleg met Alice. Dit overleg vond begin deze maand plaats. Samen brainstormden we over plannen m.b.t. dit thema. Ons doel is helder: zoveel mogelijk gezonde burgers in gemeente Tiel. De manier waarop we daar aan kunnen werken, geeft nog veel denkstof; Hoe bereiken we de burgers?, Hoe motiveren we hen aan dit thema te werken?, Doen we dat wijkgericht of Tiel-breed?, Welke samenwerkingspartners kunnen ons helpen?, Wie gaat wat betalen?, etc.
Om antwoorden te vinden op al onze vragen, moeten we zeker nog overleggen, maar we willen niet teveel overleggen, we willen vooral gaan DOEN. Daar ligt onze kracht!

Heeft u bruikbare ideeën voor ons of wilt u meedenken: laat het ons weten. Samen komen we verder? Bent u benieuwd welke activiteiten er uit ons plan komen: blijf ons dan volgen of stuur ons een mail (tiel1@bzjong.nl). Wij vertellen het u graag.