De casus van de maand februari

In deze casus leest u niet over een gezinssituatie, zoals u van ons gewend bent. Deze keer willen we u ‘meenemen’ in de cursus Positief Opvoeden, die we voor ouders woonachtig in gemeente Tiel aanbieden. Er blijkt veel behoefte aan een cursus over opvoeden. Niet zo gek, want elke ouder zit weleens met zijn handen in het haar, wordt geconfronteerd met heftige emoties en stelt zichzelf de vraag: Help, hoe ga ik dit oplossen?

Er wordt blijkbaar niet in elke gemeente een cursus over opvoeden aangeboden, want we krijgen ook diverse aanmeldingen van buiten gemeente Tiel. Helaas moeten we deze ouders teleurstellen. Elke gemeente is sinds 2015 namelijk zelf verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd en gezin. En elke gemeente maakt daarin zijn eigen keuzes.

Gemeente Tiel wil de hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen graag goed organiseren. Hiervoor zet de gemeente wijkteams Jeugd & Gezin in. Deze wijkteams zijn aanspreekpunt voor alle vragen en problemen waarmee een gezin te maken heeft; zowel op praktisch gebied (zoals financiën en huishouden) als op gebied van stemming, gedrag en opvoeding. De wijkteams Jeugd & Gezin helpen ook bij (dreigende) echtscheidingsproblematiek.

De wijkteams bieden hulp aan alle gezinsleden. Zo mogelijk bieden de wijkteams zelf de hulp die nodig is, zo nodig verwijzen zij door. Naast het bieden van hulp bij vragen en problemen hebben de wijkteams Jeugd & Gezin ook de taak in te zetten op preventie, ook wel vroegtijdig signaleren genoemd. Wij zijn dankbaar dat gemeente Tiel deze taak ook bij ons heeft neergelegd, daar het nauw aansluit bij datgene waar Buurtzorg Jong voor staat. 

De visie van Buurtzorg Jong kent onder andere de volgende uitgangspunten:
- Kinderen hebben het recht om zich te ontwikkelen en om gezond en veilig op te groeien.
- De veiligheid van kinderen staat hoe dan ook altijd voorop. Soms hebben ouders en kinderen professionele hulp nodig. Hulp is dan gericht op het herstel van het gewone leven, op het versterken van de ouders in hun rol als opvoeder, op het versterken van het netwerk van het gezin /de jongere, op zelfstandigheid van de gezinsleden en op participatie in de samenleving zowel van jongeren als van hun ouders.


Het voordeel van de wijze waarop gemeente Tiel de hulp voor kinderen en gezinnen is ook dat we kunnen doen wat nodig is. Zo komen we soms voor het ene kind in het gezin, signaleren we vragen of problemen bij het andere kind of bij ouders en kunnen we dat gewoon ‘meepakken’. Er hoeft niet doorverwezen te worden, geen indicatie aangevraagd te worden; we kunnen gewoon en meteen doen wat nodig is!

  
Vanuit Buurtzorg Jong werken we niet aanbodgericht, maar vraaggericht. Dit betekent dat we signaleren welke wensen en behoeften er binnen onze wijk zijn en we ons aanbod daarop afstemmen.

En zo kwamen we tot het plan om een cursus Positief Opvoeden aan te bieden; niet alleen voor de ouders uit de wijk Tiel West, maar voor de hele gemeente Tiel. Ouders kunnen immers veel van elkaar leren, zeker als de samenstelling van de groep gemengd is.

In januari 2019 zijn we gestart, met twee groepen; één groep op maandagochtend, in de bibliotheek in Tiel, één groep op woensdagavond op de locatie van wijkteam Tiel West. We zijn gestart met een grote groep enthousiaste, gemotiveerde en leergierige ouders.  En geloof ons, dan denk je echt: ik heb de leukste baan van de hele wereld! Het is zo mooi en dankbaar om ouders te helpen bij de wellicht belangrijkste en meest moeilijke taak in hun leven. Maar het lijkt erop dat wij als trainers niet veel hoeven doen. De ouders doen het met elkaar. Ze delen hun ervaringen, krijgen erkenning en praten elkaar moed in.

In de eerste twee bijeenkomsten hebben we gewerkt aan:

 • Goed voor jezelf zorgen, zorg voor ontspanning in het opvoeden

 • Genieten van datgene wat goed gaat

 • Zorgen voor een sterke/positieve band met je kind

Komende bijeenkomsten zullen we aandacht hebben voor:

 • Luisteren naar je kind en je kind laten luisteren naar jou

 • Gewenst gedrag bevorderen

 • Je kind nieuwe dingen (laten) leren

 • Duidelijk en consequent reageren op ongewenst gedrag

 • Doe wat werkt. Laat los wat niet werkt

 • Kinderen leren omgaan met verlies en tegenslagen

We kiezen bewust niet voor een strakke planning (qua inhoud) of een beperkt aantal bijeenkomsten,daar we willen aansluiten bij datgene waar ouders mee komen, bij wat zij willen leren. In deze eerste bijeenkomsten hebben we al gemerkt dat ouders ook worstelen met het gebruik van mobiel/PC van hun kind. Dit thema hadden we vooraf niet ingepland, maar zullen we zeker gaan invoegen. Zo werkt ons aanbod.

Tot nu toe hebben we al vele positieve reacties gehad, zoals:

 • Ouder A tegen andere ouders: “O, hebben jullie dat ook. Ik dacht dat het aan mij lag.”

 • “O, hoort dat erbij….Ik dacht dat er iets mis was met mijn kind”

 • “Hier heb ik nou zo lang op gewacht. Ben blij dat deze cursus gegeven wordt.”

 • “Bij andere gezinnen lijkt alles vanzelf te gaan, bij mij niet. Gelukkig hoor ik nu dat ik niet alleen ben.”

 • “Deze cursus zou voor elke ouder verplicht moeten zijn.”

 • “Mijn zus zoekt ook zo’n training. Waarom wordt hij niet in elke gemeente aangeboden?”

Ook hebben we mogen horen welke groei ouders in deze eerste fase al hebben doorgemaakt. Zo vertelde een ouder dat zij ondanks alle drukte in het gezin toch met haar man erop uit was gegaan en was het een andere ouder al gelukt om negatief gedrag van haar kind met humor om te buigen.

Ook vertelde een ouder dat zij niet in de valkuil was getrapt om haar kind iets op te leggen en/of een preek te houden. Daarentegen toonde zij interesse en stelde zij haar kind vragen, zodat hij zelf ging nadenken over zijn gedrag en de keuzemogelijkheden die hij heeft.

Niet alleen horen we van ouders positieve reacties, maar ook van onze netwerkpartners (scholen, jeugdartsen en consultatiebureau). Ook dit is een enorme motivatie om ermee door te gaan.

 Kortom: we zijn nu al blij dat we gestart zijn en hebben er alle vertrouwen in dat we met en van elkaar nog veel gaan leren!