Alternatieven lab: Jeugdhulp

Bron: Stichting Beroepseer

Op woensdag 21 november 2018 wordt het boek Écht doen wat nodig is. Een pleidooi voor kleinschalige en effectieve jeugdhulp gepresenteerd op DRU Industriepark in de gemeente Oude IJsselstreek in de Gelderse Achterhoek. Deze bijeenkomst is tegelijkertijd de eerste inhoudelijke bijeenkomst van het Alternatieven-kabinet. Na de presentatie wordt er op basis van het boek tijdens het eerste Alternatieven-lab gezocht naar duurzame oplossingen voor de problemen in de jeugdhulp.

Toosje Valkenburg, huisarts en lid van het comité Het Roer Moet Om, zit de bijeenkomst namens het Alternatieven-kabinet voor. Aanwezig zijn ook Kabinetsleden Jos de Blok van Buurtzorg (in de ochtend) en Tim Robbe, aanbestedingsjurist. Zie onderaan voor meer info over het Alternatieven-kabinet.

Écht doen wat nodig is

Omslag Echt doen wat nodig is, over jeugdhulp

De probleemanalyse, de goede voorbeelden en het manifest aan het slot van het boek Écht doen wat nodig is vormen het uitgangspunt voor het Alternatieven-lab. De noodzakelijke omslag in de jeugdhulp wordt allang voorgeleefd door vernieuwers die met de vaste reflexen van de sector gebroken hebben, zich dienstbaar opstellen en laten zien dat er een andere en betere jeugdhulp mogelijk is. Het boek bevat de praktijk en inzichten van vernieuwers, onder wie:

Marco Mout van WALHALLAb; jongerenwerker Yassin Settout; Corina Schenk van Briedis Jeugdbeschermers; Suzanne de Ruig van de JIM-aanpak; Nely Sieffers van UW Ouderplatform; Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS; Annemiek de Klein en Monique van den Dries van Buurtzorg Jong; Rob de Munck en Anneke Veenstra van Gezinshuis.com; Tim Robbe, aanbestedingsjurist; Evelyn Visschedijk van Garage 2020.

Om de noodzakelijke jeugdhulprevolutie te versnellen op weg naar een jeugdhulp waarin gezagsvolle en vakkundige professionals eindelijk kunnen doen wat écht nodig is, nodigt het Alternatieven-kabinet alle partijen uit die zich betrokken voelen en onderdeel willen zijn van nieuwe, duurzame oplossingen.  Het is tijd om kennis, ervaring en krachten te bundelen. Het kan, dus het moet!

Programma

 • 10.30 – 11.00 – Inloop
 • 11.00 – 11.30 – Boekpresentatie. Toelichting door Stichting Beroepseer en de redactie
 • 11.30 – 12.30 – Probleemanalyse
 • 12.30 – 13.15 – Lunch
 • 13.15 – 14.00 – Introductie Alternatieven-lab + goede voorbeelden en het manifest van Écht doen wat nodig is
 • 14.00 – 16.00 – Deelsessies over:
  • concrete alternatieven: Wat is de sleutel tot hun succes? Wat is ervoor nodig om deze werkwijze te kunnen opschalen?
  • uitgangspunten manifest: wat is er voor nodig om deze waar te maken in de praktijk en te kunnen opschalen?
 • 16.00 – 16.30 – Manifest amenderen, besluit Alternatieven-kabinet + vervolgstappen
 • 16.30 – 17.30 – Borrel

Datum, tijd en locatie

Datum Woensdag 21 november 2018
Tijd 11.00 – 16.30 uur (inclusief lunch en met aansluitend netwerkborrel)
Locatie Dru Industriepark, Hufteweg 24, Ulft (Gemeente Oude-IJselstreek)

Aanmelden

Wie bij de presentatie aanwezig wil zijn, kan zich aanmelden per e-mail bij Maurits Hoenders: m.hoenders@beroepseer.nl
Vermeld in de mail s.v.p. voor- en achternaam, beroep/functie en organisatie.

Over het Alternatieven-kabinet

Het Alternatieven-kabinet bestaat uit een mix van ervaren professionals en ervaringsdeskundigen die hun eigen kennis, ethiek en ervaring en die van andere professionals inzetten om tot sociaal-duurzame alternatieven te komen, gebaseerd op vertrouwen, vakmanschap en menselijk contact. Het Alternatieven-kabinet wil laten zien hoe het beter, slimmer en duurzamer kan. Het doet dat niet alleen, maar gaat actief op zoek naar individuen, professionals, initiatieven en organisaties die praktisch (hebben) laten zien dat ze die doelstelling delen. Het Alternatieven-kabinet heeft als doel bij te dragen aan het herstel van vertrouwen, sociale cohesie en aandacht voor menselijkheid in onze samenleving.

lees meer op de website van stichting beroepseer.