2e druk: Echt doen wat nodig is

Goed nieuws! De tweede druk van 'Écht doen wat nodig is. Pleidooi voor kleinschalige effectieve jeugdhulp' (Graas e.a., 2018) is verschenen. Het betreft een herdruk van de eerste uitgave die op 21 november 2018 werd gepresenteerd. Een tweede druk was nodig nadat binnen vier maanden na verschijning de eerste druk volledig was uitverkocht.

In de greep van het geld

Nu veel gemeenten met forse tekorten op de jeugdhulp kampen, krijgen budgetplafonds, keukentafelgesprekken en wachtlijsten de sector opnieuw in de greep. Die terugval is onverstandig en onnodig. De pijnlijke gevolgen van de broodnodige veranderingen moeten bij de sector worden gelegd, niet langer bij kinderen, jongeren en ouders.

Échte transformatie: écht doen wat nodig is

Dat de jeugdhulp anders en beter kan blijkt uit het boek 'Écht doen wat nodig is. Pleidooi voor kleinschalige effectieve jeugdhulp', onder redactie van Dorien Graas, Annemiek de Klein, Jeffrey Stevens, Thijs Jansen en Gerard van Nunen. Het boek is een uitgave van Stichting Beroepseer en verschijnt in de Boekenreeks: Beroepseer.

Er zijn voorbeelden van hoe het anders kan

boekDe noodzakelijke omslag in de jeugdhulp wordt allang voorgeleefd door vernieuwers die met de vaste reflexen van de sector gebroken hebben, zich dienstbaar opstellen en laten zien dat er een andere en betere jeugdhulp mogelijk is. Dit boek bevat tegendraadse oplossingsrichtingen uit de wetenschap en beroepspraktijk die de weg wijzen naar een jeugdhulp waarin gezagsvolle en vakkundige professionals eindelijk kunnen doen wat écht nodig is.

Het boek bevat bijdragen van onderzoekers, ervaringsdeskundigen en professionals, onder wie: Laura Batstra, Jason Bhugwandass, Tom van Yperen en Wim Gorissen, Peer van der Helm en Vrank Post, Marije Kesselring, Anke van Dijke en Linda Terpstra, Elize Lam en Ingrid Ligtermoet, Ferko Öry, Arne Popma, Bert Wienen; Marsha de Vries.

Daarnaast beschrijft het boek de praktijk en inzichten van vernieuwers, onder wie: Marco Mout van WALHALLAb; jongerenwerker Yassin Settout; Corina Schenk van Briedis Jeugdbeschermers; Suzanne de Ruig van de JIM-aanpak, Nely Sieffers van UW Ouderplatform, Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS; Annemiek de Klein en Monique van den Dries van Buurtzorg Jong; Rob de Munck en Anneke Veenstra van Gezinshuis.com; Tim Robbe, aanbestedingsjurist;Evelyn Visschedijk van Garage 2020.

Meer over het boek en de mogelijkheden om het boek te bestellen kunt u vinden op de website van Stichting Beroepseer.

Inspiratie opdoen tijdens de alternatievenlabs

Stichting Beroepseer probeert de boodschap van het boek verder te brengen en gemeenten en jeugdhulpaanbieders te helpen écht te doen wat nodig is. Dat doen wij door het organiseren van Alternatieven-labs Jeugdhulp. Meer informatie daarover kun je vinden op de website van Stichting Beroepseer.

Meer informatie...