Nieuws Wie wij zijn Teams Contact Werken bij Andere initiatieven
Buurtzorg Jong

Team Zaltbommel Stad

Buurtzorg Jong in Zaltbommel

Buurtzorg Jong is er voor alle inwoners van de gemeente Zaltbommel. We zijn opgedeeld in twee teams. Beide teams voeren hetzelfde werk uit.

 • Team Zaltbommel Stad: voor alle inwoners van de stad Zaltbommel.
 • Team Zaltbommel Dorpen: voor alle inwoners van de dorpen van gemeente Zaltbommel: Aalst, Bern, Brakel, Bruchem, Delwijnen, Gameren, Kerkwijk, Nederhemert, Nieuwaal, Poederoijen en Zuilichem.

Wat doet Buurtzorg Jong?

Buurtzorg Jong biedt zelf ondersteuning en begeleiding aan gezinnen en jongeren in de leeftijd van 0 t/m 23 jaar. Aan de ondersteuning van Buurtzorg Jong voor inwoners van de gemeente Zaltbommel zijn geen kosten verbonden. Waar nodig verwijst Buurtzorg Jong door naar tweedelijns zorgaanbieders. Buurtzorg Jong blijft dan casusregisseur. Dit houdt in dat er regelmatig wordt geëvalueerd of de geleverde zorg passend en toereikend is en dat Buurtzorg Jong het aanspreekpunt voor het gezin blijft. 

Buurtzorg Jong…

 • … gaat preventief te werk.
 • … speelt in op lokale ontwikkelingen.
 • … biedt ondersteuning thuis. 
 • … gaat in gesprek met kinderen, gezinnen en scholen.
 • … verzorgd diverse trainingen en cursussen, zowel voor kinderen als voor ouders.

Waarvoor kunt u contact met ons opnemen?

U kunt voor iedere vraag contact met ons opnemen. Als de vraag niet past bij Buurtzorg Jong, kunnen wij u doorverwijzen naar het juiste adres. 

U kunt bijvoorbeeld contact opnemen bij… 

 • … vragen over uzelf als ouder en over uw opvoeding.
 • … vragen of zorgen over de ontwikkeling van uw kind. 
 • … vragen of zorgen over de opvoeding van uw kind.
 • … de wens voor ondersteuning voor jezelf (als jongere t/m 23 jaar).

Een paar voorbeelden van vragen:

 • Uw peuter wil niet eten of luistert slecht. 
 • U bent voelt zich als ouder overbelast.
 • Uw kind ervaart problemen op school en heeft hier thuis ook last van.
 • U heeft een opstandige puber en u vindt het moeilijk hoe hiermee om te gaan.
 • U bent gescheiden en u vindt het lastig hoe jullie samen de zorg voor jullie kind(eren) moeten vormgeven.

Team Zaltbommel Stad

Buurtzorg Jong Zaltbommel Stad bestaat uit een gevarieerd team, met ieder zijn eigen achtergrond en specifieke kennis. Door de diversiteit in het team kunnen we op veel gebieden ondersteunen. Denk hierbij aan; opgroei- en opvoedvragen, gedragsproblemen, psycho-educatie rondom psychische problematiek en vele andere vragen of zorgen rondom de ontwikkeling van uw kind. Alle medewerkers van Buurtzorg Jong zijn geschoold in de methodiek positief opvoeden (Triple P). Dit  is een methode waarin ouders een positieve opvoedstijl aanleren.

Als u meer wilt weten, vragen heeft of een aanmelding wilt doen, dan kunt u direct in contact komen met één van onze medewerkers. Maandag t/m vrijdag zijn wij van 09:00 - 17:00 uur bereikbaar op het teamnummer 06 1259 7553. Een medewerker van Buurtzorg Jong staat u te woord en legt de verdere procedure uit.

Cursus en trainingsaanbod in Zaltbommel

KIES

KIES staat voor Kinderen In een Scheiding. In een groep van maximaal 8 kinderen leren zij hun gedachten te verwoorden en beter te vertellen waar ze zich zorgen over maken of wat ze niet begrijpen. Kies is er voor kinderen tussen de 7 en 12 die wonen in Zaltbommel. 

Leesmeer

 

familytransitions v2

Family Transitions is een training voor ouders die gescheiden zijn. U leert vaardigheden rondom de communicatie en de samenwerking met uw ex-partner.

Leesmeer

 

ADHD

Heeft uw kind de diagnose ADHD of herkent u druk gedrag bij uw kind waarover u zorgen heeft? Volg de  voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders van kinderen met (vermoeden van) AD(H)D. 

Leesmeer

 

intgeralevh2

Heeft u zorgen zorgen over uw baby of peuter? Vanuit IVH bieden we ondersteuning bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind van 0 tot 7 jaar.

Leesmeer

 

ouderavond ass

Heeft je kind autisme en heb je behoefte aan psycho-educatie en afstemming met andere ouders? Wil je leren wat autisme inhoudt of hoe je je kind kunt helpen?

Leesmeer

Positiefopvoeden

Triple P staat voor positief pedagogisch programma. Positief opvoeden is een cursus waarin u leert omgaan met het gedrag van uw kind. U leert positieve vaardigheden in te zetten om probleemgedrag te voorkomen en u leert op een effectieve manier het gedrag van uw kind te begrenzen. 

Leesmeer

 

nextlevel3

Next Level brengt je samen met leeftijdsgenoten en leert je nieuwe contacten te maken en je weg te vinden in hobby's, sport en verenigingen.

Leesmeer

 

vriendentraining

Vrienden voor het leven versterkt de emotionele veerkracht, stimuleert het zelfvertrouwen, en bouwt probleemoplossende vaardigheden op.

Leesmeer

 

rotsenwater

Weerbaarheidstraining voor het aanleren en stimuleren van eigen kracht, samenwerken, zelfvertrouwen en grenzen stellen door middel van psycho-educatie en fysieke oefeningen.

Leesmeer

Contact met de scholen

Iedere basisschool in Zaltbommel heeft een contactpersoon vanuit het team. Op de meeste scholen heeft de contactpersoon regelmatig een inloopspreekuur. Het doel van het inloopspreekuur en de vaste contactpersoon is dat ouders en/of leerkrachten makkelijk in contact komen met Buurtzorg Jong voor vragen of aanmeldingen. Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met ons, of met de desbetreffende school.

Schoolmaatschappelijk werk

Op het Cambium college locatie de Waard en op het Cambium college locatie Buys Ballot wordt schoolmaatschappelijk werk geboden, vanuit een vaste medewerker van Buurtzorg Jong. Op het de locatie de Waard is dit iedere dinsdagochtend. Op de locatie Buys Ballot is dit iedere dinsdag- en vrijdagochtend.

Contact

Voor gezinnen wonend in de stad Zaltbommel

Bel ons: 06 1259 7553
E-mail ons: zaltbommelstad@bzjong.nl
Bezoekadres:
Pand 9, 1e verdieping, lokaal 108
Van Heemstraweg West 9
Zaltbommel
Postadres:
Van Heemstraweg West 9
5301 PA
Zaltbommel

Onze Professionals

 Caroline Rutgers

Caroline

Werkzaam op ma, di, wo, do
E: c.rutgers@bzjong.nl
T: 06-12205116

 Kaadjel Gangabisoensingh

Kaadjes

Werkzaam op: ma, di, vrij
E: k.gangabisoensingh@bzjong.nl
T: 06-82089811

Jolanda van Dorth

Jolanda

Werkzaam op ma, di, do, vrij
E: j.vandorth@bzjong.nl
T: 06-23100379

Christel van Hemert

Christel

Werkzaam op ma, di, do en vrij
E: c.vanhemert@bzjong.nl
T: 06-12747407

Kim Oliviera

kim v4

Werkzaam op ma, di en do
E: k.oliviera@bzjong.nl
T: 06-51020982

 

Miranda van Meeteren

Miranda v2

Werkzaam op ma, di, vrij
E: m.vanmeeteren@bzjong.nl
T: 06-30503167

Ellen Heister

Ellen

Werkzaam op ma, di, vrij
E: e.heister@bzjong.nl
T: 06-10955078 

Daniel de Beer

Daniel

Werkzaam op ma, di, wo, do
E: d.debeer@bzjong.nl
T: 06-53226507

Meike Habets

Meike

Werkzaam op ma, di, do
E: m.habets@bzjong.nl
T: 06-53295672

Ina Keijnemans

Ina

Werkzaam op ma, di, wo
E: i.keijnemans@bzjong.nl
T: 06-12597553


Copyright © 2024 Buurtzorg Nederland. Alle rechten voorbehouden.